Hyvinvointi

Elämä on upea lahja ja huikea mahdollisuus. Elämämme on rikkaampi ja antoisampi, jos koemme iloa ja onnea. Psykologian tutkimusten mukaan onnea löytyy varmimmin hyvästä vuorovaikutuksesta toisten ihmisten kanssa. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on lahja läheisille, koska silloin meillä on voimavaroja avoimeen ja myönteiseen vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa.

Tietoinen läsnäolo, mindfulness hyvinvoinnin tukena

Tietoinen, hyväksyvä läsnäolo on taitoa elää tässä hetkessä. Se lisää voimavaroja, auttaa rentoutumaan ja vähentää stressiä. Koulutuspäivä soveltuu kaikille omaa hyvinvointiaan vaaliville ja myös opetus-, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä työvälineeksi että työssäjaksamisesta huolehtimiseen.

Tutkimuksissa (Suomen lääkärilehti 1-2/2008) tietoisella läsnäololla on todettu mm. seuraavia vaikutuksia: Stressinhallinnan ja rentoutumiskyvyn lisääntyminen, unen laadun ja koetun elämän laadun koheneminen sekä kroonisen kivun, ahdistuneisuuden ja masennuksen väheneminen. Kurssin pääpaino on perusharjoitteissa ja niiden soveltamisessa työhön ja vapaa-aikaan.

Levollinen uni ja unettomuuden itsehoito

Kurssilla tunnistetaan oman unen riittävyyttä ja laatua, unirytmiä ja sen vaihteluita sekä unettomuuden oireita ja unettomuuden yksilöllisiä syitä. Lisäksi perehdytään unta edistäviin elämäntapoihin, nukkumistottumuksiin ja toimintamalleihin, jotka luovat otolliset olosuhteet nukkumiselle.

Kurssi sopii hyvää unta arvostaville ja unettomuuden itsehoidosta kiinnostuneille ja se perustuu kognitiiviseen psykologiaan, unen huoltoon, tietoiseen läsnäoloon ja rentoutumiseen. Kurssi sisältää tietoa unesta, sen rakenteesta ja sen pituutta säätelevistä tekijöistä.

Voimaantuminen ja stressin hallinta -koulutuspäivä

Elämä on välillä uuvuttavaa. Mielessämme voi pyöriä satoja hoitamattomia asioita. Silloin tietoisuutemme kapenee, tilanteisiin reagoiminen vaikeutuu ja tunnemme itsemme voimattomiksi. Stressi valtaa mielen ja kehon, jolloin se vähitellen muuttuu ahdistukseksi.

Meillä jokaisella on sisäisiä voimavaroja, joita säätelee toiminnanohjaus. Voimme aktivoida sisäisiä voimavarojamme keskittymällä tietoisesti tähän hetkeen, hillitsemällä liioittelevia ajatuksia, hyödyntämällä kehon ja mielen yhteyttä sekä lisäämällä psykologista joustavuutta ja rentoutumista. Kun vahvistamme sisäisiä voimavarojamme, annamme toiminnanohjauksellemme mahdollisuuden luonnollisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimiamme.

Koulutuspäivän aikana syvennytään alustusten ja tehtävien avulla omien voimavarojen lisäämiseen ja stressin hallintaan. Tehtävissä kokeillaan ja lisätään tietoista läsnäoloa (mindfulness), mielen ja kehon yhteyttä (MBB) sekä mielen joustavuutta ja rentoutumista.

Voimaantumispäivä soveltuu hyvin yhden työyhteisön työhyvinvointipäiväksi. Pyydä tarjous.

Kouluttajana kaikilla hyvinvointikursseilla toimii psykologi Leila Jylänki.