Parisuhdekurssit

Elämä on taitolaji ja loppujen lopuksi elämässä arvokkainta on se, mitä me teemme toinen toisillemme. Suurin onni elämässä on tulla rakastetuksi omana itsenään – tai pikemminkin siitä huolimatta (Victor Hugo).

Parisuhde paremmaksi

Kurssi soveltuu niille, jotka haluavat valita toimivan, onnellisen parisuhteen tietoiseksi päämääräksi ja joiden suhde ei ole akuutissa kriisissä.

Viikonloppuna unelmoidaan, ilmaistaan omia tarpeita ja kuullaan puolison tarpeita. Opitaan läsnäolon taitoa ja tunnetaitoja parisuhteessa. Tutustutaan omaan puolisoon avoimesti haastamalla omia ennakkokäsityksiä ja odotuksia sekä opitaan arvostamaan ja hyväksymään puolison erilaisuutta. Lopuksi unelmista muodostetaan yhteisiä tavoitteita ja etsitään keinoja toteuttaa niitä arjen kiireiden keskellä.

Kurssilla keskitytään parisuhteen voimavaroihin ja mahdollisuuksiin. Kurssipäivät sisältävät psykologin alustuksia ja keskusteluja. Pääosassa ovat toiminnalliset tehtävät sekä pareille että ryhmille. Parisuhteen vaaliminen on tärkeää kaikenikäisille pareille.

Viestintä parisuhteessa

Tämä parisuhdekurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat parantaa viestintää omassa parisuhteessaan. Kommunikointi on kaiken vuorovaikutuksen ydin.

Viikonloppuna ollaan tietoisesti läsnä puolisolle ja keskitytään yhteyden luomiseen. Omien tunteiden tunnistaminen ja kohtaaminen auttavat meitä tunnistamaan tarpeitamme ja tukevat itsehillintäämme, jolloin ristiriitatilanteissakin ilmaisemme itseämme rakentavalla tavalla.  Kun tulee tietoiseksi oman mielen liikkeistä ja ottaa etäisyyttä automaattiseen reaktioonsa, voi luoda parempia toimintamalleja. Kurssilla huomataan omia ajatusansoja ja niiden vaikutusta suhteeseen sekä kykyyn kuulla puolisoamme.   Lisäksi tutustutaan erilaisiin viestintätyyleihin sekä sanattomaan ja sanalliseen viestintään antamalla myönteistä palautetta ja osoittamalla kiitollisuutta puolisollemme. Viikonloppuna saamme tutustua puolisomme ja parisuhteemme ainutlaatuisuuteen uudella, syvemmällä tavalla.

Uusi alku parisuhteessa

Jokaisessa parisuhteessa on vaikeampia aikoja ja kriisejä. Kurssilla hyödynnetään kognitiivisen psykologian ja ratkaisukeskeisen terapian antamia keinoja, joiden avulla voimme selviytyä parisuhdekriisistä ja ruveta rakentamaan rikasta ja elinvoimaista parisuhdetta. Kurssi soveltuu pareille, jotka haluavat löytää ratkaisuja suhteensa ongelmiin. Kurssi koostuu parin yhteisen elämäntaipaleen tarkastelusta, ongelmatilanteen jäsentämisestä, ajatusansojen tunnistamisesta, omien ja puolison tunteiden tunnistamisesta ja tunnetaitojen opettelusta, omien arvojen selkiinnyttämisestä, oman toiminnan tietoisesta säätelystä sekä tulevaisuuden hahmottamisesta; mitä tahdon minulle, sinulle ja meille sekä miten pääsen sanoista tekoihin.

Parisuhdekurssit sisältävät psykologin lyhyitä alustuksia, toiminnallisia menetelmiä, parisuhteen kehittämistä tukevia harjoituksia ja pohdiskelua yksin, oman parin kanssa ja ryhmässä. Samassa tilanteessa olevien toisten pariskuntien kokemuksista saa tukea ja vinkkejä omien ongelmien ratkaisuun. Kaikessa osallistumisessa kurssilla kunnioitetaan vapaaehtoisuutta, omia ja toisten rajoja sekä puhutaan vain omista toiveista, toiminnasta ja tunteista.

Iltaisin parisuhdekursseilla on mahdollisuus nauttia vapaasta yhdessäolosta puolison ja/tai toisten pariskuntien kanssa. Lauantaisin voi myös rentoutua Taitomajan saunan leppoisissa löylyissä.

Parisuhdekurssien ohjaajana toimii aviopari Leila Jylänki ja Kyösti Salo