Tietoinen läsnäolo, mindfulness, hyvinvoinnin tukena

Tietoinen, hyväksyvä läsnäolo eli mindfulness on taitoa elää tässä hetkessä, mikä helpottaa stressinhallintaa ja auttaa rentoutumaan. Se on kykyä havaita, mitä itsessä ja ympärillä tapahtuu sekä kohdata vastaan tulevat asiat avoimesti, hyväksyvällä ja arvostavalla asenteella. Kun havainnoimme ympäristöämme levollisesti ja avoimesti, ennakkokäsitysten, ajatusten ja tunteiden vääristävä vaikutus vähenee, mikä vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutukseemme. Tietoinen läsnäolo vähentää menneisyyden ja tulevaisuuden murehtimista sekä tukee meitä toimimaan harkitusti vaikeuksien kohdatessa. Voimme läsnäolon avulla lisätä levon ja rauhan kokemuksia arjen vaatimusten keskellä.

Tietoinen läsnäolo tarjoaa aivoille pieniä lepohetkiä stressaavista asioista silloinkin, kun meidän on mahdollista pitää vain lyhyitä taukoja. Oman ajatusvirran voi katkaista kesken työpäivän vaikka kävellessä pihan poikki tai lounaan ääressä. Töiden suunnittelun ja ajattelemisen sijaan voi avata mielensä aistien antamalle informaatiolle. Lounaalla voi todella herkutella jokaisella suupalalla tai kuulla työkaverin kertoman pienen tarinan hänen elämästään; lapsistaan tai harrastuksistaan. Nyt syksyllä pihalla voi kuulla puiden huminan, nähdä latvojen keinumisen ja syyslehtien sateen sekä tuntea lempeän lounastuulen kasvoillaan.

Tieteellisissä tutkimuksissa tietoisella läsnäololla on todettu seuraavia vaikutuksia:

  • stressinhallinnan ja rentoutumiskyvyn lisääntyminen
  • unen laadun paraneminen
  • mielialan ja koetun elämänlaadun koheneminen
  • kroonisen kivun, ahdistuneisuuden ja masennuksen väheneminen

(Lehto & Tolmunen: Onko tietoisuustaitojen harjoittelulla terveysvaikutuksia? Suomen lääkärilehti 1-2/2008).

Tietoinen läsnäolo on hyödyllinen taito meille kaikille, koska se auttaa meitä lisäämään voimavarojamme, keskittymiskykyämme, elämäniloamme ja parantamaan ihmissuhteiden laatua. Erityisesti opetus-, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat hyödyntää tietoista läsnäoloa myös työvälineenä asiakas-, potilas- ja oppilastyössä.

Vaativissa ja kiireisissä työ- ja elämäntilanteissa tietoinen läsnäolo auttaa laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen ja keskittymään tehtävään kerrallaan sekä löytämään luovia, uusia toimintatapoja. Tietoisessa läsnäolossa yhdistyvät kognitiivisen psykologian oivallukset sekä hiljentymisen ja rauhoittumisen vaikutukset oman toiminnan ohjaukseen. Levollinen, läsnä oleva mieli kykenee yhdistämään luovasti elämänkokemuksemme ratkaistavana olevaan ongelmaan, jolloin reagoimme tietoisesti ja valitsemme useista mielemme tuottamista vaihtoehdoista.

aamurauha